Harstad Aikidoklubb
© Verolak 2011
Medlemsavgift / treningsavgift betales
forskudviss per måned.
         

- standart kontraktperiode er 6 mnd.
- etter kontraktperiode 2 mnd. oppsigelse
- familierabatt ca 40% fra treningsavgiften
   for andre, tredje …… familiemedlem.
   Den første (eller eldste) familiemedlem
   betaler 100%.
- den første måned med trening er gratis
- vi har ingen ”dugnad eller salg plikt”.


medlemmer 18-70 år  140,-  per mnd.  
medlemmer 14-17 år  140,-  per mnd.  
medlemmer  6*-13 år  140,-  per mnd.  

Medlemsavgift / treningsavgift går til leie av lokale, medlemskap til NAF, og andre
driftskostnader klubben har.

I tillegg kommer medlemsavgift / forsikring til NKF:
medlemmer 12-70 år   222,- per år
medlemmer  6*-11 år   140,- per år
________________________________________________________________________

Medlemspriser for drakter.  Spør på trening (drakt med belte fra ca 280,-)
________________________________________________________________________                    

Kontonummer    473 009 192 07

** Ved betaling av treningsavgift benytt KID nummer. Ved andre betalinger via nettbanken
vær så snill skriv inn for hvem og hva betaler du til, sånn at vi ikke får problemer med
å identifisere betalingen og finne ut hvem har betalt.